NYHETER


2018-10-31
Nya medarbetare på Selimar
Vi har glädjen att välkomna tre nya medarbetare till vårt företag. Först ut är Erik Olofsson, som börjar den 19 november. Erik kommer närmast från Optimera i Göteborg. I januari kommer Michael Nömme och Kent Andreasson. Michael kommer från Lindab och Kent från Derome Byggvaror. Vi hälsar alla tre varmt välkomna till oss. Vi vill även meddela att Lars Elfvorn har slutat på företaget.


2018-05-31
Viktig information till våra kunder ang GDPR
Information till kund- och leverant√∂rs- samt √∂vriga intressentkontakter (‚ÄĚfysiska‚ÄĚ) Denna personuppgiftspolicy v√§nder sig till dig som kontaktar oss eller har kontakt med oss via telefon, e-post, webbsida eller p√• annat s√§tt l√§mnar sin personliga information till oss. Hanteringen av personuppgifterna f√∂ljer EUs data f√∂rordning (GDPR) som tr√§der i kraft 25 maj 2018. Med personuppgifter menas varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person varvid en identifierbar fysisk person √§r en person som direkt eller indirekt kan identifieras med ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller online-identifikatorer eller en eller flera faktorer som √§r specifika f√∂r den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet, Se till√§mplig lagstiftning f√∂r fler definitioner. Informationen samlas i avsedda register. Det kan g√§lla namn, personnummer, postadress, telefonnummer, elektroniska adresser, leverans- och betalnings- och ink√∂psinformation, adressbaserad profilering och databaserad p√• anv√§ndningen av digitala tj√§nster. Informationen anv√§nds av oss f√∂r marknadsf√∂ring, leverans av produkter, som grund f√∂r statistik, produktutveckling och fakturering samt i f√∂rekommande fall v√•ra partners att anpassa inneh√•ll, annonser och erbjudanden till ert f√∂retag. Uppgifterna kan √§ven analyseras och grupperas f√∂r urval, prioritering och planering av den personliga informationen, s√• kallad profilering. Detta kan √§ven omfatta information vi f√•r genom cookies och plugin p√• v√•r hemsida. Personuppgifter kan l√§mnas till partners med vilka vi har personuppgiftsbitr√§desavtal eller underbitr√§desavtal och till myndigheter om de efterfr√•gas enligt lag eller genom myndighetsbeslut. Personuppgifter sparas alltid f√∂r visst √§ndam√•l och raderas best√§md tid efter att aff√§rsrelationen har upph√∂rt eller att den registrerade √•terkallat sitt samtycke. Den registrerade kan ocks√• beg√§ra korrigering / radering av eventuella felaktiga uppgifter eller skriftligt beg√§ra ut information om de personuppgifter vi lagrat om hen. Detta sker skriftligt enligt rutin. F√∂r att skydda personuppgifter har vi l√§mpliga fysiska, tekniska och organisatoriska s√§kerhets√•tg√§rder f√∂r hantering och √∂verf√∂ring av personuppgifter, inklusive l√§mpliga s√§kerhets√•tg√§rder f√∂r att skydda s√•dana uppgifter mot oavsiktlig eller olaglig f√∂rst√∂relse, oavsiktlig f√∂rlust, felaktig anv√§ndning, √§ndring, otill√•ten spridning eller √•tkomst samt alla andra olagliga former av bearbetning. Ytterligare information och beg√§ran om information om v√•r hantering av personuppgifter maila till info@selimar.se eller skriv till oss. Obs! var tydlig med att ange vilken f√∂retag/organisation du representerar/representerat vid kontakt med oss.


2018-10-31
Nya medarbetare på Selimar

2018-05-31
Viktig information till våra kunder ang GDPR
Vi samarbetar med bl.a.